Antiseptički

- antimikrobno sredstvo naneseno na živo tkivo (kožu) radi smanjenja rizika od infekcije, sepse ili truleži

Konverter