OVE GODINE KOD NAS NEĆETE NAĆI JEFTINIJE. KUPUJTE SVJETSKE MIRISE SNIŽENO DO 60 POSTO!

Uvjeti i odredbe

Trgovačko poduzeće: Empleada s.r.o. sa sjedištem: K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, identifikacijski broj: 28509331 upisan u Trgovački registar koji se vodi u Trgovačkom registru pri Regionalnom sudu u Pragu, Odjeljak C, Uložak 146774 za prodaju robe putem internetske trgovine smještene na http://parfumshop.hr


1. UVODNE ODREDBE

1.1. Ovi uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu "uvjeti poslovanja") trgovačkog društva Empleada sro, sa sjedištem na adresi K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, identifikacijski broj: 28509331, upisano u Trgovački registar koji se vodi u Trgovačkom registru Regionalnog suda u Pragu, odjeljak C, uložak 146774 (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) uređuje međusobna prava i obveze stranaka nastale u vezi sa ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „Ugovor o kupnji") Sklopljen između Prodavatelja i druge fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu „Kupac "). Internet trgovinom upravlja prodavatelj na internet adresi www.KrasneVune.cz, putem web sučelja (u daljnjem tekstu "web sučelje trgovine").
1.2. Uvjeti dalje reguliraju prava i obveze ugovornih strana prilikom korištenja prodavateljeve web stranice koja se nalazi na adresi (u daljnjem tekstu "web stranica") i drugih povezanih pravnih odnosa. Uvjeti poslovanja ne primjenjuju se na slučajeve kada osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja djeluje prilikom naručivanja robe tijekom svog poslovanja.
1.3. Odredbe koje odstupaju od uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Odstupajuće odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama uvjeta i odredbi.
1.4. Odredbe uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i uvjeti poslovanja sastavljeni su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor može se sklopiti na hrvatskom jeziku.
1.5. Tekst odredbi i uvjeta prodavatelj može promijeniti ili dopuniti. Ova odredba ne utječe na prava i obveze nastale tijekom razdoblja valjanosti prethodne verzije uvjeta.

2. KORISNIČKI RAČUN

2.1. Na temelju registracije kupca izvršene na web mjestu, kupac može pristupiti njegovom korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja kupac može naručiti robu (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Ako web sučelje trgovine to dopušta, kupac također može naručiti robu bez registracije izravno s web sučelja trgovine.
2.2. Pri registraciji na web mjestu i prilikom narudžbe robe, kupac je dužan sve podatke navesti točno i istinito. Kupac je dužan ažurirati podatke navedene na korisničkom računu u slučaju bilo kakve promjene. Podatke koje kupac daje na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra ispravnima.
2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup njegovom korisničkom računu i priznaje da prodavač nije odgovoran za kršenje ove obveze od strane kupca.
2.4. Kupac nema pravo dopustiti upotrebu korisničkog računa trećim stranama.
2.5. Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako kupac ne koristi svoj korisnički račun dulje od ili ako kupac krši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete i odredbe).
2.6. Kupac prihvaća da korisnički račun možda neće biti dostupan non-stop, posebno s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme prodavatelja, ili. potrebno održavanje hardvera i softvera treće strane.

3. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KUPOVINI

3.1. Web sučelje trgovine sadrži popis robe koju prodavatelj nudi na prodaju, uključujući cijene pojedine ponuđene robe. Navedene su cijene ponuđene robe, uključujući porez na dodanu vrijednost i sve povezane naknade. Ponuda za prodaju robe i cijene te robe vrijede sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava mogućnost prodavatelja da sklopi ugovor o kupnji pod pojedinačno dogovorenim uvjetima. Sve ponude za prodaju robe smještene u web sučelje trgovine neobvezujuće su i prodavač nije dužan sklopiti ugovor o kupnji u vezi s tom robom.
3.2. Web sučelje trgovine također sadrži informacije o troškovima povezanim s pakiranjem i dostavom robe. Podaci o troškovima povezanim s pakiranjem i isporukom robe navedeni u web sučelju trgovine vrijede samo u slučajevima kada se roba isporučuje na teritoriju Češke Republike.
3.3. Da bi naručio robu, kupac ispunjava obrazac za narudžbu na web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži uglavnom podatke o: Empleada sro, e-mail: info@parfumshop.hr sa sjedištem na adresi K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, identifikacijski broj: 28509331, upisan u Trgovački registar koji se vodi u Trgovačkom registru pri Regionalnom sudu u Pragu, odjeljak C, uložak 146774
  • naručena roba (naručenu robu kupac "ubacuje" u elektroničku košaricu web sučelja trgovine),
  • način plaćanja nabavne cijene robe, podaci o traženom načinu dostave naručene robe i
  • informacije o troškovima povezanim s isporukom robe (u daljnjem tekstu zajednički nazvane "narudžba").
3.4. Prije slanja narudžbe prodavatelju, kupcu je dopušteno provjeriti i promijeniti podatke koje je kupac unio u narudžbu, čak i s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške učinjene prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac narudžbu šalje prodavaču klikom na gumb "". Podaci navedeni u redoslijedu koje prodavatelj smatra ispravnima. Odmah nakon primitka narudžbe, prodavatelj će potvrditi ovaj račun kupcu e-poštom na e-adresu kupca navedenu u korisničkom sučelju ili u narudžbi (u daljnjem tekstu "e-adresa kupca").
3.5. Ovisno o prirodi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi dostave), prodavatelj uvijek ima pravo tražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (na primjer, pismenim putem ili telefonom).
3.6. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca proizlazi iz isporuke prihvaćanja narudžbe (akcepta), koju prodavač kupcu šalje e-poštom na e-adresu kupca.
3.7. Kupac priznaje da prodavač nije obvezan sklopiti ugovor o kupnji, posebno s osobama koje su prethodno bitno prekršile ugovor o kupnji (uključujući uvjete poslovanja).
3.8. Kupac pristaje na upotrebu sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje kupac ima zbog korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa zaključenjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac sam.

4. CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Cijenu robe i sve troškove povezane s isporukom robe prema kupoprodajnom ugovoru, kupac može prodavatelju platiti na sljedeći način:
  •  pouzećem na mjestu koje je kupac odredio u narudžbi;
4.2. Uz kupoprodajnu cijenu, kupac je dužan prodavaču platiti i troškove povezane s pakiranjem i isporukom robe u ugovorenom iznosu. Ako nije izričito navedeno, nabavna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.
4.3. U slučaju plaćanja u gotovini ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupnja se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena plaća se u roku od dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.
4.4. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan platiti nabavnu cijenu robe zajedno s promjenjivim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupoprodajnu cijenu ispunjava se kada se odgovarajući iznos knjiži na račun prodavatelja.
4.5. Prodavatelj ima pravo, posebno u slučaju da kupac ne pruži dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.5.), Zahtijevati plaćanje pune kupoprodajne cijene prije slanja robe kupcu.
4.6. Popust na cijenu robe koji prodavatelj pruža kupcu ne može se međusobno kombinirati.
4.7. Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je to predviđeno općenito zakonskim propisima, prodavatelj će izdati kupcu poreznu ispravu - račun koji se odnosi na plaćanja izvršena na temelju kupoprodajnog ugovora. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun prodavatelj će izdati kupcu nakon plaćanja cijene robe, a u elektroničkom će se obliku poslati na elektroničku adresu kupca.

5. POVLAČENJE UGOVORA O KUPNJI

5.1. Kupac priznaje da prema odredbama § 53. stavka 8. Zakona br. 40/1964 Coll., Građanski zakonik, kako je izmijenjen i dopunjen (u daljnjem tekstu "Građanski zakonik"), nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora za isporuka robe prilagođene željama kupca, kao i pokvarljiva, istrošena ili zastarjela roba, iz kupoprodajnog ugovora za isporuku audio i video zapisa i računalnih programa ako je potrošač razbio originalno pakiranje, te iz kupoprodajnog ugovora za opskrba novinama, časopisima i časopisima.
5.2. Ako se ne radi o slučaju iz članka 5.1. Ili nekom drugom slučaju u kojem nije moguće odustati od kupoprodajnog ugovora, kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana u skladu s odredbama §-a 53. stavak 7. Građanskog zakonika.od primitka robe. Povlačenje ugovora o kupnji mora se dostaviti prodavaču u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe. Otkaz od kupoprodajnog ugovora kupac može poslati na adresu prodavatelja ili na e-mail adresu prodavatelja.
5.3. U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta, kupoprodajni ugovor otkazuje se od početka. Roba se mora vratiti prodavaču u roku od radnih (14) dana od slanja odustajanja od ugovora prodavaču. Roba se mora vratiti prodavatelju neoštećena i nenastala i, ako je moguće, u originalnom pakiranju.
5.4. U roku od petnaest (15) dana od kupčeve povrata robe u skladu s člankom 5.3. Uvjeta, prodavač ima pravo pregledati vraćenu robu, posebno kako bi utvrdio je li vraćena roba oštećena, istrošena ili djelomično potrošena .
5.5. U slučaju odustajanja od ugovora u skladu s člankom 5.2. Uvjeta i odredbi, prodavatelj će vratiti kupcu kupnju u roku od deset (10) dana od kraja razdoblja za pregled robe u skladu s člankom 5.4. Uvjeta i uvjete, ali najkasnije u roku od trideset (30) dana od isporuke kupcu, bezgotovinski na račun koji je odredio kupac.
5.6. Kupac priznaje da ako je roba koju je Kupac vratio oštećena, istrošena ili djelomično potrošena, Prodavatelj ima pravo na naknadu štete nanesene Kupcu. Prodavatelj ima pravo jednostrano poravnati pravo na naknadu štete protiv prava kupca na povrat kupoprodajne cijene.
5.7. Ako se poklon da kupcu zajedno s robom, darovni ugovor između prodavatelja i kupca zaključuje se uz uvjet odvezivanja da ako potrošač odustane od kupoprodajnog ugovora, darovni ugovor za takav poklon gubi učinak i kupac ga je dužan vratiti prodavatelju i dani dar.

6. PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

6.1. Način isporuke robe određuje prodavatelj, ako ugovorom o kupnji nije drugačije određeno. Ako se način prijevoza ugovori na temelju zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i sve dodatne troškove povezane s tim načinom prijevoza.
6.2. Ako je prema kupoprodajnom ugovoru prodavač dužan dostaviti robu na mjesto koje je kupac odredio u narudžbi, kupac je dužan preuzeti robu po isporuci. Ako kupac ne preuzme robu prilikom isporuke, prodavatelj ima pravo zahtijevati naknadu za skladištenje u iznosu od CZK (slovima: češke krune) ili prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.
6.3. U slučaju da je iz razloga kupca potrebno isporučiti robu više puta ili na drugačiji način od navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom robe. troškovi povezani s drugim načinom isporuke.
6.4. Po primitku robe od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju da utvrdi kršenje pakiranja koje ukazuje na neovlašten ulazak u pošiljku, kupac ne mora preuzeti pošiljku od prijevoznika. Potpisivanjem otpremnice kupac potvrđuje da ambalaža pošiljke koja sadrži robu nije oštećena.
6.5. Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih prodavatelj izda.

7. ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE, JAMSTVO

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u pogledu odgovornosti prodavatelja za nedostatke, uključujući odgovornost prodavatelja za jamstvo, uređuju se relevantnim općenito obvezujućim propisima (posebno odredbama § 612 i dalje Građanskog zakonika).
7.2. Prodavač je odgovoran kupcu za činjenicu da je prodana stvar u skladu s kupoprodajnim ugovorom, posebno što je bez nedostataka. Usklađenost s kupoprodajnim ugovorom znači da prodana stvar ima kvalitetu i korisna svojstva koja su propisana ugovorom, koja je opisao prodavač, proizvođač ili njegov zastupnik, ili se očekuju na temelju oglašavanja, ili kvalitetna i korisna svojstva uobičajena za stvar vrsta koja udovoljava zakonskim zahtjevima, u odgovarajućoj je količini, mjeri ili težini i odgovara namjeni koju je prodavač naveo za upotrebu stvari ili za koju se stvar obično koristi.
7.3. U slučaju da artikl nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom po prihvaćanju od strane kupca (u daljnjem tekstu "sukob s kupoprodajnim ugovorom"), kupac ima pravo prodati predmet bez naknade i bez nepotrebnog odgađanja uz uvjet koji odgovara na ugovor o kupnji, prema potrebi, kupac ili zamjenom predmeta ili popravkom; ako takav postupak nije moguć, kupac može zatražiti razumni popust na cijenu predmeta ili odustati od ugovora. To se ne odnosi ako je kupac prije preuzimanja stvari znao za sukob s kupoprodajnim ugovorom ili je sam izazvao sukob s kupoprodajnim ugovorom. Nesklad s kupoprodajnim ugovorom, koji se očituje u roku od šest (6) mjeseci od dana preuzimanja stvari, smatra se sukobom koji je već postojao u trenutku preuzimanja, osim ako nije u suprotnosti s prirodom stvari ili ako dokazao suprotno.
7.4. Ako roba nije pokvarljiva ili se koristi, prodavatelj je odgovoran za nedostatke koji se pojavljuju kao sukob s kupoprodajnim ugovorom nakon preuzimanja robe tijekom jamstvenog razdoblja (jamstva).
7.5. Prava kupca koja proizlaze iz odgovornosti prodavatelja za nedostatke, uključujući jamčevu odgovornost prodavatelja, kupac ostvaruje na adresi prodavatelja. Trenutkom potraživanja smatra se trenutak kada je prodavatelj od kupca primio potraživanu robu.

8. OSTALA PRAVA I OBVEZE STRANAKA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem pune nabavne cijene robe.
8.2. Kupac potvrđuje da su softver i ostale komponente koje čine web sučelje trgovine (uključujući fotografije ponuđene robe) zaštićene autorskim pravima. Kupac se obvezuje da neće provoditi bilo kakvu aktivnost koja bi mogla omogućiti njemu ili trećim stranama da se miješaju ili koriste softver ili druge komponente koje čine web sučelje trgovine.
8.3. Kupac nema pravo koristiti mehanizme, softver ili druge postupke prilikom korištenja web sučelja trgovine, što bi moglo negativno utjecati na rad web sučelja trgovine. Web sučelje trgovine može se koristiti samo u mjeri koja ne ide na štetu prava ostalih kupaca prodavatelja i koja je u skladu s njegovom svrhom.
8.4. Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u odnosu na kupca u smislu odredbi § 53a stavka 1 Građanskog zakonika.
8.5. Kupac potvrđuje da prodavatelj nije odgovoran za pogreške uzrokovane intervencijama trećih strana na web mjestu ili kao rezultat korištenja web mjesta suprotno njihovoj svrsi.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I SLANJE POSLOVNIH PORUKA

9.1. Zaštita osobnih podataka kupca, koji je fizička osoba, osigurana je Zakonom br. 101/2000 Coll., O zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen.
9.2. Kupac pristaje na obradu sljedećih osobnih podataka: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, porezni identifikacijski broj, adresa e-pošte, telefonski broj i (u daljnjem tekstu zajednički nazvani "osobni podaci").
9.3. Kupac pristaje na obradu osobnih podataka od strane prodavatelja, radi ostvarivanja prava i obveza iz kupoprodajnog ugovora, radi održavanja korisničkog računa i radi slanja podataka i poslovnih poruka kupcu.
9.4. Kupac potvrđuje da je dužan ispravno i istinito navesti svoje osobne podatke (tijekom registracije, na svom korisničkom računu, prilikom narudžbe s web sučelja trgovine) te da je dužan bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti Prodavatelja o bilo kojoj promjeni njegovi osobni podaci.
9.5. Prodavatelj može ovlastiti treću stranu za obradu osobnih podataka kupca kao obrađivača. Osim osoba koje prevoze robu, prodavatelj osobne podatke neće proslijediti trećim osobama bez prethodnog pristanka kupca.
9.6. Osobni podaci obrađivat će se unedogled. Osobni podaci obrađivat će se u elektroničkom obliku na automatiziran način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.
9.7. Kupac potvrđuje da su pruženi osobni podaci točni i da je obaviješten da je riječ o dobrovoljnom davanju osobnih podataka.
9.8. U slučaju da kupac vjeruje da prodavatelj ili obrađivač (članak 9.5.) Vrši obradu njegovih osobnih podataka, što je protivno zaštiti privatnog i osobnog života kupca ili protivno zakonu, posebno ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, može: 9.8.1. pitajte prodavača ili obrađivača za objašnjenje, 9.8.2. zahtijevati od prodavatelja ili obrađivača da popravi tako stvorenu situaciju. Osobito se može raditi o blokiranju, ispravljanju, dopunjavanju ili zbrinjavanju osobnih podataka. Ako se utvrdi da je zahtjev kupca opravdan u skladu s prethodnom rečenicom, prodavač ili obrađivač odmah će ukloniti neispravno stanje. Ako prodavatelj ili obrađivač ne udovolji zahtjevu, kupac ima pravo izravno kontaktirati Ured za zaštitu osobnih podataka. Ova odredba ne utječe na pravo kupca da izravno kontaktira Ured za zaštitu osobnih podataka s njegovom žalbom.
9.9. Ako kupac zatraži podatke o obradi njegovih osobnih podataka, prodavatelj ih je dužan dostaviti. Prodavatelj ima pravo zahtijevati razumnu naknadu za pružanje informacija prema prethodnoj rečenici, ne prelazeći troškove potrebne za pružanje informacija.
9.10. Kupac pristaje na slanje podataka vezanih uz robu, usluge ili poslovanje Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca i nadalje pristaje na slanje komercijalnih komunikacija od strane Prodavatelja na elektroničku adresu Kupca.

10. DOSTAVA

10.1. Ako nije drugačije ugovoreno, sva korespondencija u vezi s kupoprodajnim ugovorom mora se dostaviti drugoj strani u pisanom obliku, e-poštom, osobno ili preporučenom poštom putem davatelja poštanskih usluga (po izboru pošiljatelja). Dostavlja se kupcu na e-adresu navedenu u njegovom korisničkom računu.
10.2. Poruka je isporučena:
10.2.1. u slučaju dostave elektroničkom poštom u trenutku primitka na poslužitelj dolazne pošte; integritet poruka poslanih e-poštom može se osigurati potvrdom,
10.2.2. u slučaju osobne dostave ili putem davatelja poštanskih usluga preuzimanjem pošiljke od strane adresata,
10.2.3. u slučaju osobne dostave ili putem davatelja poštanskih usluga, također odbijanjem prihvaćanja pošiljke, ako primatelj (ili osoba ovlaštena za prihvaćanje pošiljke u njegovo ime) odbije prihvatiti pošiljku,
10.2.4. u slučaju dostave putem davatelja poštanskih usluga nakon deset (10) dana od polaganja pošiljke i upućivanja adresata pozivu za preuzimanje položene pošiljke, ako je pošiljka deponirana kod davatelja poštanskih usluga, čak i ako je primatelj nije saznao za polog.

11. ZAVRŠNE ODREDBE

11.1. Ako odnos vezan uz upotrebu web stranice ili pravni odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada se stranke slažu da je odnos uređen češkim zakonom. To ne utječe na prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih propisa.
11.2. Prodavatelj ima pravo prodati robu na temelju trgovačke dozvole, a za aktivnosti prodavatelja ne podliježe nikakva druga dozvola. Licenciranje trgovine obavlja u okviru svoje nadležnosti nadležni ured za licenciranje trgovine.
11.3. Ako je bilo koja odredba Uvjeta ili odredbi nevaljana ili nedjelotvorna, nevaljana odredba zamijenit će se odredbom čije je značenje što bliže nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neučinkovitost jedne odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi. Izmjene i dopune ugovora o kupnji ili uvjeti poslovanja zahtijevaju pisani obrazac.
11.4. Ugovor o kupnji, uključujući poslovne uvjete, prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije mu dostupan.
11.5. Kontakt podaci prodavatelja: adresa za dostavu, adresa e-pošte, telefon.
Konverter