Hypno Casa - Blu Wash Mirisna vrećica

€3,95
Na lageru (115 pcs)

Cvjetna eksplozija mirisa koju donosi Blu Wash by Hypno Casa oduševit će vas. Prvo će vas opiti čempres i miris borovih iglica, a zatim esencije lavande, geranija i karanfila. Ambra i cedrovina brinu se za intenzivan drveni završetak mirisa. Namirišite svoj stan, prtljagu ili automobil ugodnim mirisom Blu Wash brenda Hypno Casa.

Detailed information

Product detailed description

Upute za upotrebu: Izvadite mekanu pločicu iz plastične vrećice i stavite je u ladice, ormariće i jastuke za ugodan mirisni osjećaj. Pogodno i za prtljagu i auto, uklanja neugodne mirise. Ne sadrži prah i granule.

UPOZORENJE: Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Ovo nije igračka. Nije namijenjeno za ljudsku prehranu. Ne stavljajte u dodir s površinama od tkanine, plastike ili kože

P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P333+P313: Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječnički savjet/pomoć. P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Sadrži:

2,6-dimetilokt-7-en-2-ol, heksil salicilat, oktahidro tetrametil acetonafton, linalol, 3,7-dimetil-3-oktanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7, 8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8 , 8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid, 2,4-dimetil-3-cikloheksen-1-karboksaldehid, eugenol, kumarin, geranil acetat, izoeugenol.

Additional parameters

Category: Mirisne vrećice
Dominantni sastojci: Lavanda, Cedar, Ambra
Vrsta mirisa: Cvijetni, Drveni, Citrusni, Čisti

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:
Konverter