Hypno Casa - Orchidea Wash Mirisna vrećica

€3,95
Na lageru (115 pcs)

Cvjetno-drvenasti miris Orchidea Wash počinje blistavom svježinom mandarine, naranče i narančinog cvijeta. Srce mirisa je divlja orhideja, mimoza i breskva. Drvena baza izrađena je od cedra. Namirišite svoj stan, prtljagu ili automobil ugodnim mirisom Orchidea Wash brenda Hypno Casa.

Detailed information

Product detailed description

Upute za upotrebu: Izvadite mekanu dasku iz plastične vrećice i stavite je u ladice, ormariće i jastuke za ugodan mirisni osjećaj. Pogodno i za prtljagu i auto, uklanja neugodne mirise. Ne sadrži prah i granule.

UPOZORENJE: Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Ovo nije igračka. Nije namijenjeno za ljudsku prehranu. Ne stavljajte u dodir s površinama od tkanine, plastike ili kože.

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože. P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P333+P313: Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječnički savjet/pomoć. P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Sadrži: 2,6-dimetilokt-7-en-2-ol, p-tert-butil cikloheksil acetat, heksil salicilat, oktahidro tetrametil acetonafton, linalil acetat, linalol, 2-metilundekanal, 1-(1,2,3,4 ,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 2,4-dimetil-3-cikloheksen-1-karboksaldehid, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid, geraniol, eugenol, Nerol, eukaliptol, izoeugenol.

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:
Konverter