Hypno Casa - Oxigene Wash Mirisna vrećica

€3,95
Na lageru (15 pcs)

Cvjetni miris irisa i ruže, prošaran svježinom aromatičnih nota talijanske limete, izmamit će vam osmijeh na lice. U bazi je ugodna mirisna kompozicija naglašena kumarinom, bijelim cedrom i mošusom. Namirišite svoj stan, prtljagu ili automobil ugodnim mirisom Oxigene Wash brenda Hypno Casa.

Detailed information

Product detailed description

Upute za upotrebu: Izvadite mekanu pločicu iz plastične vrećice i stavite je u ladice, ormariće i jastuke za ugodan mirisni osjećaj. Pogodno i za prtljagu i auto, uklanja neugodne mirise. Ne sadrži prah i granule.

UPOZORENJE: Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Ovo nije igračka. Nije namijenjeno za ljudsku prehranu. Ne stavljajte u dodir s površinama od tkanine, plastike ili kože.

H317: Može izazvati alergijsku reakciju kože. H412: Štetno za vodene organizme s dugotrajnim učincima. P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, imajte spremnik proizvoda ili naljepnicu pri ruci. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P333+P313: Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječnički savjet/pomoć. P501: Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalnim / nacionalnim / međunarodnim propisima.

Sadrži:

Para-tert-butil cikloheksil acetat, 3,7-dimetiloktan-3-ol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2 -naftil)etan-1-on, α-heksilcinamaldehid, Linalool, Benzil salicilat, (±)-3,7-dimetilokt-6-en-1-ol, 1-(1,2,3,5,6,7 ,8,8α-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8α-oktahidro-2, 3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, 2-propenil 3-cikloheksilpropanoat, 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid.

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:

Be the first who will post an article to this item!

Do not fill out this field:
Konverter